sobota, 16 kwietnia 2016

Mixed media canvas

Hello,
Witajcie ,

Today I prepered  a canvas made of two canvas, bigger and smaller.
Unfortunately my film recorded only in the middle, even.
So I decided to show you only pictures and write what I used.

Na dziś przygotowałam blejtram zrobiony z dwóch blejtramów , większego i mniejszego.
Niestety mój film nagrał się tylko w połowie, nawet nie. 
Postanowiłam więc pokazać tylko zdjęcia i napisać co użyłam.

Have a look a photos... :)
Zapraszam na zdjęcia :)...


I used to do in two canvas superimposed layers on each other.
Do wykonania go użyłam dwóch blejtramów nałożonych warstwami na siebie...


At first, larger canvas I done with the background using a mask and paste structural.
Na pierwszym, większym blejtramie zrobiłam z tło przy użyciu maski i pasty strukturalnej.


Truoghout the project, I used mixed media products such as:
W całym projekcie użyłam mixed mediowych produktów takich jak: 

- gesso white
- gel medium 
- multi-surface metalic acrylic craft paint
- Ferro metal effect
- Ayeeda mist - brown spray
- Bo Bunny - gold glimmer spray


Decoreted by:
Udekorowałam:

- chipboard
- vintage trinkets
- relics : heart and love
- laces and twines
- sizal
- flowers made by myself*******

And so it shows the whole canvas...
I tak przedstawia się cały blejtram ....


Thank you :)
Dziękuję :)

8 komentarzy:

Popularne posty